Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling den 7-4-2017

22. marts 2017

i Vanløse Badminton Klub i Hal 2 kl.18.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning • a. Spillerudvalgsformandens beretning • b. Ungdomsformandens beretning 4. Fremlæggelse af: • a. Revideret regnskab for 2016 • b. Budget for 2017 5. Behandling af indkomne forslag: • Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr. pr halvår

Læs mere

Generalforsamling 2014

21. marts 2014

Hej VBK-medlem, Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes Fredag den 21. marts 2014, kl. 18:00 i Cafeteriaet i Hal 2 (Hyltebjerghallen), Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse Dagsorden: se vedhæftede PDF-dokument / se på www.vbk.dk. / opslag i hallen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage

Læs mere

Kalender

Copyright © Vanløse Badminton Klub