Bestyrelse

Cathrine la Cour : Formand

Cathrine la Cour

Formand

Tlf: 22504136

formand@vbk.dk
Frederik Nobel : Bestyrelsesmedlem

Frederik Nobel

Bestyrelsesmedlem

frederik_nobel1@hotmail.com
Andreas Egense : Ungdomsformand

Andreas Egense

Ungdomsformand

Tlf. 2575 4570

usu-formand@vbk.dk
Heidi Zagari : Bestyrelsesmedlem

Heidi Zagari

Bestyrelsesmedlem

André Sode : Mini badminton

André Sode

Mini badminton

Tlf. 30654286

Carsten Schmidt : Kasserer

Carsten Schmidt

Kasserer

Na.

vbk.carsten@hotmail.com
Mette Aborg Krener : Bestyrelsesmedlem

Mette Aborg Krener

Bestyrelsesmedlem

Medlemsadministration

Tlf. 22902088

klubmodul@vbk.dk
Jeppe Pedersen : Næstformand

Jeppe Pedersen

Næstformand

Tlf. 24416151

Morten Johansen : SSU-formand/Holdleder

Morten Johansen

SSU-formand/Holdleder

Tlf. 28 69 17 93

ssu-formand@vbk.dk

Copyright © Vanløse Badminton Klub