Indkaldelse til generalforsamling 2018

27. marts 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Vanløse Badminton Klub fredag
den 6.. april 2018 kl.18.00 i Vanløse Hal 2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning
• a. Spilleudvalgsformandens beretning
• b. Ungdomsformandens beretning

4. Fremlæggelse af:
• a. Revideret regnskab for 2017
• b. Budget for 2018

5. Behandling af indkomne forslag:
• ”Beslutning om VBKs overtagelse af aktiviteterne i badmintonklubben IK TONO.”
Ungdomsudvalget har det sidste halve år arbejdet på at overtage aktiviteterne i IK TONO, som kun består af en ungdomsafdeling, men har attraktive timer i Grøndal Centret mandag, tirsdag og onsdag eftermiddag. Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen giver accept af, at gå videre med overtagelsen under forudsætning af, at det ikke medfører nogle udgifter for VBK.

• Ungdomskontingent:”Grundet øgede udgifter til ungdomsafdelingen foreslår bestyrelsen, at kontingent for ungdomsafdelingen ændres fra 450 kr./halvår for alle til følgende: 450 kr/halvår, hvis man træner én gang om ugen, 550 kr/halvår for to træninger om ugen og 650 kr/halvår for tre (eller flere) træninger om ugen-”

6. Valg af:

• Formand (lige årstal): Michel Harboe Karlsson modtager genvalg.
• b. Kasserer (ulige årstal): Gert Borum fortsætter perioden ud.
• c. SSU-formand (lige årstal): Morten Lindholm modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frederik Nobel.
• d. USU-formand (ulige årstal): Henrik Olsen fortsætter perioden ud.
• e. Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal): Jørn Pedersen modtager ikke genvalg, Frederik Nobel modtager genvalg, bestyrelsen foreslår Mette Krener. Flemming Toft fortsætter og Carsten Schmidt fortsætter perioden ud. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen): Mette Krener og Jannie Stengade modtager genvalg.
• f. Mindst 3 medlemmer til spillerudvalget for ét år ad gangen
• g. 2 revisorer (én lige årstal, én ulige årstal): Dorte Søegaard-Larsen modtager genvalg.
Kasper Elo Christensen fortsætter perioden ud.
• h. 4 medlemmer til festudvalget for 1 år ad gangen. Heraf ét bestyrelsesmedlem.
7. Eventuelt

Hvis man deltager i generalforsamlingen, giver Vanløse Badminton Klub efterfølgende aftensmaden. Du kan tilmelde dig spisning til generalforsamlingen ved opslag i hallen eller på sms 27 22 87 37., hvor sidste frist er 28/3-2018.

Medlemmer i restance kan ikke deltage i generalforsamlingen.

På Bestyrelsens vegne
Michel Harboe Karlsson


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kalender

Copyright © Vanløse Badminton Klub